Einelti og kynferðisleg áreitni á vinnustað2019-05-17T01:03:10+00:00

fræðsla – forvarnir – íhlutun

Stefna og viðbragðsáætlun

Vinnustaðir sem marka sér skýra stefnu varðandi eineltiog og kynferðislega áreitni og kynna hana vel fyrir starfsfólki sínu, vinna a.m.k. þrennt: Í fyrsta lagi hefur slík stefna forvarnaráhrif, þar sem starfsmenn eru sér meðvitaðir um viðhorf vinnustaðarins og ekki síður eru þeir sér meðvitaðir um hvaða framkoma getur flokkast sem einelti og kynferðisleg áreitni. – Í öðru lagi eykur slík stefna líkurnar á að þolendur leiti sér hjálpar. – Og í þriðja lagi er vinnustaðurinn betur í stakk búinn að bregðast við og því meiri líkur á að viðbrögðin verði fagleg og vinnustaðnum til sóma.

Fræðsla fyrir stjórnendur og starfsfólk

Við bjóðum upp á fræðslu fyrir annars vegar stjórnendur og aðra þá sem gegna lykilhlutverki í að bregðast við einelti og kynferðislegri áreitni á viðkomandi vinnustað; og hins vegar fræðslu fyrir starfsfólkið almennt. Lengd námskeiðanna fer eftir óskum viðkomandi vinnustaðar. Á námskeiðunum skiptast á fyrirlestrar, almennar umræður og verkefni.

Efnistök á námskeiðum Lífs og sálar um einelti og kynferðislega áreitni á vinnustað:

  • Fjallað er um starfshópinn, vandamál á vinnustað, algengustu orsakir þeirra og viðbrögð við þeim.
  • Farið er yfir skilgreiningar á hugtakinu einelti og kynferðislegri áreitni, fjallað er um birtingarmyndir þess og nefnd dæmi um hvernig einelti getur þróast í starfshópi.
  • Fjallað er um afleiðingar eineltis og kynferðislegrar áreitni fyrir vinnustaðinn og þolandann og bent á leiðir til að koma í veg fyrir að slíkt komi upp á vinnustaðnum.

Aðstoð við meðferð einstakra mála

Aðstoð Lífs og sálar við meðferð einstakra mála getur verið með þrennum hætti:

  • Í fyrsta lagi ráðgjöf við stjórnendur varðandi einstök mál, án beinnar þátttöku í vinnslu málsins.
  • Í öðru lagi bein þátttaka í vinnslu málsins; þ.e. við tökum að okkur að hitta málsaðila meta aðstæður og koma með tillögur til úrbóta.
  • Í þriðja lagi stuðningsviðtöl við þolendur og/eða meðferðarviðtöl við þá sem leggja í einelti.

    Verklag Lífs og sálar í eineltisathugunum.